Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Sex av tio har direkt köpinflytande

Över 1000 personer deltog en i stor undersökning under mässdagarna. Av dem var dryga 600 besökare och resten utställare.

Stabila siffror

Nordbygg är nummer ett när det gäller bygg och fastighetmässor i norra Europa.

– Siffrorna är stabila och besökarlojaliteten stark. Totalintrycket ligger på en tydlig fyra av fem möjliga, det har det gjort de senaste mässorna, konstaterar Mikael Jansson, VD och undersökningsledare på Fairlink, som genomfört undersökningen.

Han sammanfattar Nordbygg som en högkvalitativ branschmässa med besökare där hela sex av tio har köpinflytande, vilket är mycket bra. Åtta av tio besökare på Nordbygg jobbar i privata sektorn. Största delen, 37 procent, jobbar inom produktion. Andra stora besökargrupper är beställare eller verksamma inom föreskrivande led.

Fler yngre

Andelen kvinnor har ökat tydligt de senaste åren. Sedan förra Nordbygg är ökningen 30 procent, men fortfarande är drygt 8 av 10 män.

– Vi ser ett trendbrott när det gäller åldersfördelningen. Tidigare år har medelåldern legat högre, vi ser att personer i början av sin karriär, det vill säga under 34 år, ökat tydligt.

– I mäss-sammanhang brukar vi tala om Generation Y, det är personer som är födda på 80- och 90-talen. De tycker mycket om att mötas och de uppskattar upplevelser och event, förklarar Mikael.

Bjuder på kunskap

Att erbjuda kunskap är ett sätt att nå denna målgrupp och det har Nordbygg tydligt satsat på. Nordbygg har flera inslag som är återkommande, Renovera Energi smart är ett sådant. Det lyfts fram som mycket värdeskapande för flera besökare.

Ökad internationalisering

Fyra av tio kommer från Mälardalen, i övrigt kommer besökarna från hela Sverige. Andelen utländska besökare har fördubblats och ligger i år på 13 procent.

– Det är den starka svenska byggkonjunkturen som lockar. Många tyska, polska och baltiska företag ser Nordbygg som den självklara porten till den skandinaviska marknaden. Det är främst där ökningen ligger. Våra nordiska grannländer är trogna besökare och utställare sedan länge, säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.