Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Samlad satsning på sofistikerad marknad

– Vår nordiska marknad är sofistikerad och avancerad. Lyckas en lansering här ökar möjligheten att slå ute i Europa. Därför är Nordbygg en av våra viktigaste plattformar.

Det säger Pär Arvidsson, VD på Bemsiq.
Bemsiq AB är en ny affärsenhet inom Latour Industries. Enheten består av flera självständiga dotterbolag som på olika sätt fokuserar på energieffektivisering och fastighetsautomation.

Även om Bemsiq är nystartat har flera av bolagen funnits länge och deltagit i Nordbygg många gånger.

–Nordbygg 2016 var välbesökt och det var en väldigt bra mix av besökare. Systemintegratörer, bolag som levererar helhetslösningar för energieffektiva fastigheter, är vår viktigaste målgrupp. Dem träffade vi på Nordbygg och vi knöt många värdefulla kontakter, säger Pär Arvidsson.

Viktig marknad

Pär berättar att Bemsiq agerar internationellt men att den nordiska hemmamarknaden är väldigt viktig, främst Sverige och Finland. Nordbygg erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa upp nya produktlanseringar då mässans besökare ger en bra indikation på vad som fungerar och inte:

–Vår nordiska marknad är sofistikerad. Våra kunder här är avancerade användare av våra produkter. Lyckas vi här ökar chansen att slå även i övriga Europa, säger Pär.

Fler internationella inslag

Pär noterar att de internationella inslagen blivit fler. Ett tecken på att Nordbygg står sig väl i den internationella konkurrensen av stora mässor.

–Allt fler bolag från Tyskland och övriga Europa dyker upp. Det är bra, men desto mer angeläget för oss att finnas här och försvara vår position på marknaden.

Redan bokat

– Det kommer att vara viktigt för Bemsiq att synas på Nordbygg även i framtiden. Särskilt då allt fler internationella företag insett vikten av att synas på mässan, säger Pär.

I Bemsiq AB ingår de självständiga dotterbolagen Bastec, Elvaco, Kabona och Produal, samt det delägda bolaget Noda. Gruppen har redan bokat en stor gemensam monter för Nordbygg 2018.

– Bemsiq består av ett antal företag med egna positioner på marknaden men våra erbjudanden kompletterar varandra. Våra planer för expansion och marknadspenetrering är till stor del gemensamma. Därför kommer vi satsa på att synas i grupp på Nordbygg 2018, avslutar Pär Arvidsson.