Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Fler utländska besökare och nationsmontrar än någonsin

Nordbyggs internationella prägel blir allt tydligare. Nu är det ännu enklare att nå den attraktiva marknaden i Norden och Baltikum.

”Det finns ingen annan mässa i samma skala som Nordbygg, vare sig i Norden eller Baltikum”, konstaterar Panasonic Sveriges Marknadschef Sofia Törnlöf i vidstående artikel.

Därmed är Nordbygg det perfekta valet för Panasonic och andra utställare som vill nå kunder i hela Östersjöregionen.
Fler utställare och besökare

Antalet besökare från övriga nordiska länder, Baltikum samt Tyskland och Polen fördubblades mellan Nordbygg 2014 och 2016.

intresset från utländska utställare är också större än någonsin inför 2018. Främst är det entreprenörsföretag som vill nå de nordiska och baltiska marknaderna. Men även tjänsteföretag och materialproducenter finns bland de internationella intressenterna.

Nationspaviljonger

Nordbygg möter efterfrågan genom att erbjuda samlingsmontrar för företag som önskar nå den attraktiva byggmarknaden i Sverige och våra grannländer. Nationella paviljonger underlättar både för utställarna själva och för besökarna som får en god överblick över vad som finns att erbjuda.

Samarbeten

Inför 2018 är redan fem nationsmontrar inbokade: Estland, Lettland, Tjeckien och Österrike. Även Bayern har en monter. Montrarna planeras oftast i samarbete med respektive lands ambassad eller handelskammare.

Efterfrågan är stor och fler montrar diskuteras. Vilket land skulle du vilja se representerat på Nordbygg?

Välkommen att höra av dig till mig.
Peter Söderberg, projektchef Nordbygg
peter.soderberg@stockholmsmassan.se
08-749 43 93