Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Foto:Sofia Törnlöf, Marknadschef på Panasonic Sverige

"Energieffektiva lösningar blir stort på Nordbygg 2018"

Gröna alternativ på värme- och kylmarknaden. Panasonic laddar med nya lösningar och produkter för villor och kommersiella fastigheter till Nordbygg 2018.

Panasonic återkommer med en egen monter på Nordbygg 2018 efter att förra året funnit på plats via distributörer.

- Närvaro på Nordbygg är jätteviktigt. Hit kommer många besökare från våra grannländer. Panasonic Norden bedriver sin verksamhet i hela Norden och de baltiska länderna.

- Genom att synas på Nordbygg når vi hela den målgruppen. Det inte finns någon mässa i liknande skala i de andra länderna, säger Sofia Törnlöf, Marknadschef på Panasonic Sverige.

Nyheter som underlättar

Panasonic kommer att presentera många produktnyheter och lösningar för värme och kyla, både för villamarknaden och för kommersiella byggnader, på Nordbygg 2018. Produktnyheterna kommer att röra både kommersiell kyl- och frys samt luft-luft och luft-vatten. Panasonic har satsat på produktutveckling för energieffektivisering och enkel övervakning samt styrning av villor och kommersiella byggnader .

- Vi vill underlätta för våra kunder. Både för husbyggaren, för installatörer och servicetekniker som använder och jobbar med våra produkter dagligen, säger Sofia.

Fler miljövänliga alternativ

Sofia ser ett ökat fokus på grön energi, både vad gäller energieffektivisering och Co2 utsläpp.

- Många i branschen behöver anpassa sig till tuffare krav och lagar, både i Norden och övriga Europa. Det sätter press på tillverkare att ha en grönare hållning till produkter och användningsområden, säger Sofia.

- Vi har varit förberedda ganska länge, till exempel genom att erbjuda produkter med miljövänligare köldmedium. Jag tror att branschen har kommit långt i sitt arbete kring miljö och att vi kommer att märka det på Nordbygg 2018, säger Sofia.